Kongres deweloperski

Nowe otwarcie

  • Europa
  • Polska
  • Samorząd
3 PAŹDZIERNIKA 2024
CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW

O Kongresie

Kongres Deweloperski to największa ogólnopolska konferencja branżowa, której celem jest otwarta, wielosektorowa debata podmiotów kształtujących rynek deweloperski w Polsce. Panele dyskusyjne i debaty podczas każdej edycji oscylują wokół zagadnień najistotniejszych dla branży budownictwa mieszkaniowego, nieruchomości komercyjnych, planistyki, finansowania inwestycji deweloperskich oraz trendów rynkowych i prognoz dotyczących sprzedaży. To także platforma dialogu z samorządami i przedstawicielami ruchów i agend miejskich.

KONGRES DEWELOPERSKI NOWE OTWARCIE O Kongresie PZFD

Motyw przewodni Kongresu

Kongres Deweloperski 2024 przypada na moment szczególny: zmienił się układ sił politycznych w Polsce, zmieniły się władze polskich miast, zachodzą zmiany w agendach europejskich, które nakreślają kierunki rozwoju także w obszarze budownictwa i polityki mieszkaniowej w krajach Unii Europejskiej.

KONGRES DEWELOPERSKI NOWE OTWARCIE

Zobacz zapowiedź

VI Kongresu Deweloperski - Nowe Otwarcie

Partnerzy

Partnerzy Honorowi
Partner Główny
Partner Złoty
Partner Srebrny
Partner Brązowy
Wystawcy
Partnerzy medialni
Partnerzy instytucjonalni
Partner Merytoryczny
contact ico

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się

Mateusz Piróg
Head of Business Development
KONGRES DEWELOPERSKI NOWE OTWARCIE
Centrum Kongresowe ICE Kraków

Marii Konopnickiej Street 17
30-302 Krakow